พอร์ตฟอริโอมัธยม ธีมนักวิทยาศาสตร์

สี : น้ำเงิน ฟ้า ขาว

ธีม : วิทยาศาสตร์

การศึกษา : มัธยมศึกษา

โค้ดสี

ข้อมูลสำหรับทำพอร์ต

ปกพอร์ตฟอริโอ

ประกอบด้วย รูปเจ้าของพอร์ต, ชื่อ ภาษาไทย – English สถานศึกษา และสามารถเพื่อนเติมในสิ่งที่แสดงตัวตนของเจ้าของพอร์ต

ประวัติส่วนตัว (Profile)

ประกอบด้วย รูปเจ้าของพอร์ต, ชื่อ ภาษาไทย – English ข้อมูลที่บ่งบอกตัวตนของเจ้าของพอร์ต เช่น ภูมิลำเนา, ความสนใจ, สำคัญคือข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้กรรมการสามารถติดต่อกลับได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านจำเป็นต้องมีในพอร์ต

ข้อมูลการศึกษา (Education)

ประกอบด้วย สถานศึกษาชื่อและโลโก้ เกรดเฉลี่ย ปีการศึกษาขณะศึกษา(หากจำได้) เพื่อบ่งบอกผลการเรียนของท่านนั้นเอง

กิจกรรมต่างๆและเกียรติบัตร (Activities and certificate)

ประกอบด้วย รูปกิจกรรม เกียรติบัตรที่ได้รับ และคำบรรยาย